Select your country
Therapeutic applications of polarized light: Tissue healing and immunomodulatory effects - Bioptron Doctor's Corner photo
2018

Therapeutic applications of polarized light: Tissue healing and immunomodulatory effects

Authors:
Jack Feehan, Soraya Patricia Burrows, Leonardo Cornelius, Alyse Malietzis Cook, Kathleen Mikkelsen, Vasso Apostolopoulos, Maja Husaric, Dimitrios Kiatos
Therapeutic applications of polarized light: Tissue healing and immunomodulatory effects